Biserica Greco-Catolică a intrat în Triod şi începe pregătirea pentru Postul Mare. „Să urmăm obiceiurilor bune ale lui Isus” şi să lepădăm trufia.

"Să nu ne rugăm ca fariseul, fraţilor, că cel ce se înalţă pe sine, se va smeri; să ne smerim înaintea lui Dumnezeu ca vameşul, prin postire, strigând: Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi, păcătoşii." Cu acest imn, Biserica de tradiţie liturgică bizantină începe pregătirea pentru Postul Mare. Astfel se intră în...

Continuați lectură