Asociația Radio Maria România este persoană juridică română constituită ca asociație religioasă non-profit, înregistrată în registrele speciale privind asociațiile și fundațiile la Judecătoria Oradea de pe lângă tribunalul Bihor din anul 2005. Ea este deținătoarea licențelor audiovizuale pentru Radio Maria si Maria Tv. Componența consiliului director este formată din: pr. Doru Popovici reprezentant legal care este director de programe și își asumă responsabilitatea editorială, domnul Mihai Pater și doamna Monica Marinescu, care fac parte din membri fondatori ai Asociației Radio Maria Romania. Împreună cu toți membri familiei Radio Maria din țară și străinătate constituie World Family of Radio Maria.

Sediul social al asociației este în Oradea str. Spartacus nr.33, numărul de telefon este 0040359191291 iar adresa de email în relația cu publicul este contact@radiomaria.ro Radio Maria și Maria Tv pot fi urmărite pe frecvențele FM din țară, pe cablu tv si pe internet pe pagina www.radiomaria.ro precum si prin intermediul rețelelor de comunicare socială.

Autoritatea de reglementare în domeniul programelor audiovizuale este asigurată de către CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI — CNA Adresa: Bd. Libertății nr.14, sector 5, cod 050706, București, ROMÂNIA Tel: +40 (0)21 305 5350 Fax: +40 (0)21 305 5354/56, www.cna.ro.

Descriere Radio Maria

Radio Maria este un post de radio religios și cultural care are ca scop împărtășirea cu publicul ascultător a adevărurilor de credință revelate de Dumnezeu și a înțelepciunii omenești acumulate de-a lungul secolelor prin asumarea şi trăirea acestor adevăruri.

Prin emisiunile pe care le realizează, folosind un limbaj comun, ușor accesibil și utilizând diverse metode interactive și de divertisment, Radio Maria își asumă și un rol educativ care are ca scop formarea culturală și spirituală a ascultătorilor.

Datorită formei de organizare, asemenea unei rețele de internet constituită din mai multe noduri de comunicare, atât prin studiourile regionale cât și prin cele mobile active în țară și în străinătate, precum și datorită voluntariatului la care se angajează colaboratori care doresc să sprijine opera misionară a acestui mijloc de comunicare, Radio Maria reușește să preia și să transmită în eter cultura și spiritualitatea diverselor zone din țară și din lume, promovând operele naționale și europene.

Din punct de vedere al informației pe care o transmite și al formării pe care o conferă, pe lângă programele de spiritualitate care-i sunt specifice, Radio Maria colaborează cu nenumărate instituții de învățământ și instituții ale Statului care sunt implicate în prezervarea și transmiterea elementelor care țin de viață, educație, minte, trup și suflet sănătoase, căutând mereu să ofere o viziune cât mai amplă și să adopte o poziție cât mai obiectivă în tratarea subiectelor.

Radio Maria oferă și un cadru educativ de formare atât a tinerilor, cât și a persoanelor în vârstă în utilizarea mijloacelor de comunicare socială.

Ca criteriu de bază în alcătuirea grilei de programe, timpul de emisie este alocat diferitelor categorii după cum urmează:

33,3 % din spațiul de emisie este dedicat transmisiunilor LIVE de programe de rugăciune, din studio sau din diferite biserici, cu ocazia celebrărilor liturgice sau cu ocazia a diferite evenimente liturgice și culturale

33,3 % din spațiul de emisie este dedicat programelor culturale și de informare (operelor naționale și europene), pe diferite teme de interes general sau particular, realizate de persoane de specialitate din diverse domenii

33,3% din spațiul de emisie este dedicat programelor de spiritualitate, de tip prezentare sau interactive, realizate de către persoane consacrate, preoți, călugări, călugărițe

Programele sunt realizate de către redactori angajați sau voluntari din diverse zone ale țării, aflaţi în strânsă colaborare cu studiourile Radio Maria din teritoriu.