București: Comemorarea Liturgică a Fericitului preot martir, Vladimir Ghika