Nu există comentarii încă

Catedra Sfântului Apostol Petru. Pr Budău: Comuniunea cu Tatăl îl modifică pe Petru, îl face piatră

Catedra Sfântului Petru apare doar în calendarul romano-catolic. Nu este de poruncă, dar are o importanţă consistentă pentru Biserică. Evanghelia zilei arată mărturisirea Apostolului Petru care, inspirat divin, îşi mărturiseşte credinţa în persoana lui Isus ca Fiu al lui Dumnezeu. Luând cuvântul, Petru o face în numele tuturor apostolilor.

"Ca răspuns la această curată mărturisire de credinţă, făcută de Petru şi în numele celorlalţi apostoli, Cristos îi revelează misiunea pe care intenţionează să i-o încredinţeze, adică aceea de a fi 'piatra', 'stânca', fundamentul vizibil pe care este construit întregul edificiu spiritual al Bisericii. Această denumire de 'stâncă-piatră'nu face referinţă la caracterul persoanei, ci trebuie înţeleasă numai pornind de la un aspect mai profund, de la mister: prin funcţia pe care Isus i-o conferă, Simon Petru va deveni ceea ce el nu este prin 'carne şi sânge'" - arătase la predica din 19 februarie 2012 Papa Benedict al XVI-lea.

Meditând la mărturisirea lui Petru din Matei, preotul iezuit Iulian Budău constată că "misiunea fundamentală a lui Petru, de a face legături (în cer şi pe pământ, n.r.), izvorăşte din această fericire extraordinară în care Dumnezeu i-l descoperă pe Isus ca Fiu al Dumnezeului celui viu. Prezenţa celorlalţi ucenici la acest episod ne include şi pe noi. Fiecare dintre noi este întrebat zilnic: 'tu cine spui, cu viaţa ta, că sunt Eu?' Propria noastă identitate se declină prin modul nostru de a răspunde la întrebarea aceasta."

Postează un comentariu