Comentariile sunt oprite pentru acest post

Casa Radio Maria

„Mergeți în toată lumea și predicați evanghelia la toată făptura” (Marcu 16, 15)

 

Preacucernici Părinți,
Iubiți credincioși,

 

În planul lui Dumnezeu, comunicarea umană este o modalitate esențială pentru a trăi comuniunea. Ființa umană, chip și asemănare a Creatorului, este capabilă să exprime și să împărtășească ceea ce este adevărat, bun și frumos.

De la începuturile sale, Radio Maria s-a angajat să promoveze o comuniune mereu profundă, în sintonie cu Biserica, să creeze o punte de rugăciune între oameni, între diferitele parohii și realitățile ecleziale prezente și a transmis această comuniune promovând în programele sale dialogul, înțelegerea și iubirea pentru Biserică.

Radio Maria, fiind în slujba Cuvântului lui Dumnezeu, a susținut intens în ultimii paisprezece ani pastorația Bisericii noastre.

După cum știți, în fiecare an Biserica organizează câteva colecte pentru a susține acțiuni și activități speciale, care ne privesc direct pe noi sau Biserica Universală.

La întâlnirea Conferinței Episcopilor Catolici din Romania din luna septembrie a anului trecut s-a hotărât organizarea unei colecte speciale pentru a veni în sprijinul construcției noului sediu Radio Maria. Credincioșii care doresc să facă un gest de solidaritate și de apropiere, o pot face duminică, 26 ianuarie 2020.

Rugăm pe toți credincioșii să se alăture acestei acțiuni în spiritul comuniunii creștine propovăduite de Evanghelie.

Domnul să vă răsplătească pentru binele făcut, iar Maica Sfânta să vă ocrotească iar Sfântul Francisc de Sales, patronul comunicatorilor catolici, să susțină opera Radio Maria în România.

Conferința Episcopilor Catolici din România

Comentariile sunt închise.