”Dragi copii, în toți acești ani sunt  cu voi pentru a vă conduce pe calea mântuirii. Întoarceți-vă la Fiul meu, întoarceți-vă la rugăciune și la post! Copilașilor, permiteți-i lui Dumnezeu să-i vorbească inimii voastre, deoarece Satana domnește și vrea să vă distrugă viețile și pământul pe care pășiți. Fiți curajoși și hotărâți-vă pentru sfințenie! Veți vedea convertirea în inimile și în familiile voastre; rugăc<span class="text_exposed_show">iunea va fi auzită; Dumnezeu vă va asculta implorările și vă va da pace. Eu sunt cu voi și vă binecuvântez pe toți cu binecuvântarea mea maternă. Vă mulțumesc că ați răspuns chemării mele.”</span> &nbsp;
25 martie 2020

”Dragi copii, Fiul meu, ca Dumnezeu, a privit întotdeauna dincolo de timp. Eu, Mama Lui, prin El, văd în timp. Văd lucruri frumoase și lucruri triste. Dar văd că mai există iubire și că trebuie să se facă în așa fel încât ea să fie manifestată. Copiii mei, nu puteți să fiți fericiți dacă nu vă iubiți unii pe alții, dacă nu aveți iubire în orice situație și în fiecare moment al vieții voastre. Iar eu, ca Mamă, vin la voi din iubire – ca să vă ajut să cunoașteți iubirea adevărată, să-l cunoașteți pe Fiul meu. De aceea, vă chem, să vă reînnoiți continuu setea de iubire, credință și speranță. Singurul izvor din care puteți bea este încrederea în Dumnezeu, Fiul meu. Copiii mei, în momente de neliniște și renunțare este suficient să căutați fața Fiului meu. Doar TRĂIȚI CUVINTELE LUI și NU VĂ FIE TEAMĂ! Rugați-vă și iubiți cu sentimente sincere, cu fapte bune și ajutați ca lumea să se schimbe și ca Inima mea să triumfe. La fel ca Fiul meu, și eu vă spun: iubiți-vă unii pe alții, fiindcă fără iubire nu există mântuire. Vă mulțumesc, copiii mei. ”
18 martie 2020

„Dragi copii, iubirea voastră curată și sinceră atrage Inima mea de Mamă. Credința și încrederea voastră în Tatăl ceresc sunt trandafiri înmiresmați pe care mi-i oferiți - cel mai frumos buchet de trandafiri, alcătuit din rugăciunile voastre, faptele voastre de milostenie și din iubirea voastră. Apostolii iubirii mele, voi care, în mod sincer, cu inimă curată vă străduiți să Îl urmați pe Fiul meu, voi care Îl iubiți sincer, voi să ajutați! Fiți voi exemplu acelora care încă nu au cunoscut iubirea Fiului meu. Dar, copiii mei, nu doar cu cuvinte, ci și cu faptele și cu sentimente curate, prin care Îl slăviți pe Tatăl ceresc. Apostolii Iubirii mele, e timpul să vegheați. Vă cer și eu iubire. Nu judecați pe nimeni, căci Tatăl ceresc îi va judeca pe toți. Vă cer să iubiți, să transmiteți adevărul. Căci adevărul e străvechi, nu e nou, ci e veșnic, e autentic, el mărturisește despre veșnicia lui Dumnezeu. Duceți lumina Fiului meu și risipiți întunericul care dorește tot mai mult să vă înlănțuie. Nu vă temeți! Prin harul și iubirea Fiului meu, eu sunt cu voi. Vă mulțumesc. ”
2 martie 2020

„Dragi copii, în acest timp de har doresc să vă văd chipurile transfigurate în rugăciune. Sunteți atât de copleșiți de grijile pământești încât nu simțiți că primăvara bate la ușă. Sunteți chemați, copilașilor, la pocăință și rugăciune. Precum natura se luptă în tăcere pentru o nouă viață, la fel și voi sunteți chemați să vă deschideți în rugăciune lui Dumnezeu, în care veți găsi pacea și căldura soarelui de primăvară în inima voastră. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. ”
25 februarie 2020

„Dragi copii, sunt aleasă să fiu Mama lui Dumnezeu și Mama voastră prin hotărârea lui Dumnezeu și datorită iubirii Lui, dar și prin voia mea și datorită iubirii mele nemărginite față de Tatăl ceresc și a încrederii mele depline în El. Trupul meu a fost Potirul Dumnezeului făcut Om. Am fost în slujba iubirii, a adevărului și a mântuirii, așa cum sunt și acum, aici, între voi, ca să vă chem, copiii mei, apostolii iubirii mele, să fiți purtătorii ai adevărului; ca să vă chem, din voie proprie, din iubire față de Fiul meu, să răspândiți cuvintele Lui, cuvintele mântuirii; ca să arătați tuturor care nu L-au cunoscut pe Fiul meu, prin faptele voastre, iubirea Lui. Puterea o veți găsi în Euharistie - Fiul meu, care vă hrănește cu trupul Său și vă întărește cu sângele Lui. Copiii mei, împreunați-vă mâinile, priviți crucea în liniște. În felul acesta veți dobândi credință, ca să o puteți transmite, adevăr ca să puteți discerne, iubire ca să știți iubi cu adevărat. Copiii mei, apostolii iubirii mele, împreunați-vă mâinile, priviți crucea! Numai în Cruce este mântuire! Vă mulțumesc.”
2 februarie 2020