„Dragi copii, ascult strigătele și rugăciunile voastre și mijlocesc pentru voi înaintea Fiului meu Isus, care e Calea, Adevărul și Viața. Întoarceți-vă, copilașilor, la rugăciune și deschideți-vă inima în acest timp de har și porniți pe drumul convertirii. Viața voastră e trecătoare și, fără Dumnezeu, nu are sens. De aceea sunt cu voi: ca să vă conduc spre sfințenia vieții, ca fiecare din voi să descopere bucuria de a trăi. Vă iubesc și vă binecuvântez pe toți, copilașilor, cu binecuvântarea mea maternă. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. ”
25 iunie 2020

„Dragi copii, rugați-vă cu mine pentru o viață nouă pentru voi toți. În inimile voastre, copilașilor, știți ce trebuie să schimbați: întoarceți-vă la Dumnezeu și la poruncile Lui, ca Duhul Sfânt să schimbe viețile voastre și fața acestui pământ, care are nevoie de reînnoire în duh. Copilașilor, fiți rugăciune pentru cei care nu se roagă, fiți bucurie pentru cei care nu văd cale de ieșire, fiți purtătorii luminii în întunericul acestei lumi neliniștite. Rugați-vă și căutați ajutorul și ocrotirea sfinților, ca să puteți și voi să tânjiți după Cer și după realitățile cerești. Eu sunt cu voi și vă ocrotesc și vă binecuvântez pe toți cu binecuvântarea mea de Mamă. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. ”
25 mai 2020

„Dragi copii, acest timp să vă fie impuls pentru convertirea personală. Rugați-vă, copilașilor, în singurătate, Duhului Sfânt, să vă întărească în credință și încredere în Dumnezeu, ca să fiți martori vrednici ai iubirii pe care Dumnezeu v-o dăruiește prin prezența mea. Copilașilor, nu permiteți ca ispitele să vă împietrească inima și ca rugăciunea să vă fie ca un deșert. Fiți oglindirea iubirii divine și mărturisiți-L pe Isus cel Înviat cu viețile voastre. Eu sunt cu voi și vă iubesc pe toți cu iubirea mea de Mamă. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. ”
25 aprilie 2020

”Dragi copii, în toți acești ani sunt  cu voi pentru a vă conduce pe calea mântuirii. Întoarceți-vă la Fiul meu, întoarceți-vă la rugăciune și la post! Copilașilor, permiteți-i lui Dumnezeu să-i vorbească inimii voastre, deoarece Satana domnește și vrea să vă distrugă viețile și pământul pe care pășiți. Fiți curajoși și hotărâți-vă pentru sfințenie! Veți vedea convertirea în inimile și în familiile voastre, rugăciunea va fi auzită. Dumnezeu vă va asculta implorările și vă va da pace. Eu sunt cu voi și vă binecuvântez pe toți cu binecuvântarea mea maternă. Vă mulțumesc că ați răspuns chemării mele.”
25 martie 2020

”Dragi copii, Fiul meu, ca Dumnezeu, a privit întotdeauna dincolo de timp. Eu, Mama Lui, prin El, văd în timp. Văd lucruri frumoase și lucruri triste. Dar văd că mai există iubire și că trebuie să se facă în așa fel încât ea să fie manifestată. Copiii mei, nu puteți să fiți fericiți dacă nu vă iubiți unii pe alții, dacă nu aveți iubire în orice situație și în fiecare moment al vieții voastre. Iar eu, ca Mamă, vin la voi din iubire – ca să vă ajut să cunoașteți iubirea adevărată, să-l cunoașteți pe Fiul meu. De aceea, vă chem, să vă reînnoiți continuu setea de iubire, credință și speranță. Singurul izvor din care puteți bea este încrederea în Dumnezeu, Fiul meu. Copiii mei, în momente de neliniște și renunțare este suficient să căutați fața Fiului meu. Doar TRĂIȚI CUVINTELE LUI și NU VĂ FIE TEAMĂ! Rugați-vă și iubiți cu sentimente sincere, cu fapte bune și ajutați ca lumea să se schimbe și ca Inima mea să triumfe. La fel ca Fiul meu, și eu vă spun: iubiți-vă unii pe alții, fiindcă fără iubire nu există mântuire. Vă mulțumesc, copiii mei. ”
18 martie 2020