„Dragi copii, rugați-vă cu mine pentru pace, pentru că satana vrea războiul și ura în inimi și între popoare. De aceea, rugați-vă și jertfiți zilele voastre prin post și pocăință, ca Dumnezeu să vă dăruiască pacea. Viitorul este la o răscruce, deoarece omul modern nu Îl vrea pe Dumnezeu. Iată de ce omenirea merge spre pierzanie. Voi, copilașilor, sunteți speranța mea. Rugați-vă cu mine, ca să se poată împlini ceea ce am început la Fatima și aici. Rugați-vă și dați mărturie despre pace în locul în care trăiți, și fiți oameni ai păcii! Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”
25 ianuarie 2023

„Dragi copii, astăzi vi-L aduc pe Fiul meu Isus ca să fiți pacea Sa și oglindirea seninătății și bucuriei Cerului. Rugați-vă, copilașilor, ca să fiți deschiși pentru a primi pacea, deoarece multe inimi sunt închise la chemarea luminii care schimbă inimile. Eu sunt cu voi și mă rog pentru voi ca să vă deschideți și să-L primiți pe Regele păcii, care vă umple inimile cu căldură și binecuvântare. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”
25 decembrie 2022

„Dragi copii, Cel Preaînalt m-a trimis la voi ca să vă învăț să vă rugați. Rugăciunea deschide inimile și dăruiește speranța, iar credința se naște și se întărește. Copilașilor, vă chem cu iubire: întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubirea și speranța voastră. Dacă nu Îl alegeți pe Dumnezeu, nu veți avea viitor. De aceea sunt cu voi, ca să vă călăuzesc, pentru ca voi să puteți alege convertirea și viața, nu moartea. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”
25 noiembrie 2022

„Dragi copii, Cel Preaînalt mi-a îngăduit să fiu cu voi, să fiu bucurie pentru voi și calea speranței, pentru că omenirea a ales moartea. De aceea m-a trimis, ca să vă învăț că fără Dumnezeu nu aveți viitor. Copilașilor, fiți instrumente ale iubirii pentru toți cei care nu L-au cunoscut pe Dumnezeul iubirii. Mărturisiți cu bucurie credința voastră și nu pierdeți speranța că inima omului se poate schimba. Eu sunt cu voi și vă binecuvântez cu binecuvântarea mea de mamă. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”
25 octombrie 2022

„Dragi copii, rugați-vă ca Duhul Sfânt să vă lumineze, pentru a fi căutători ai lui Dumnezeu plini de bucurie și mărturisitori ai unei iubiri nemărginite. Eu sunt cu voi, copilașilor, și vă chem din nou: prindeți curaj și dați mărturie de lucrările bune pe care Dumnezeu le împlinește în voi și prin voi. Bucurați-vă în Domnul! Faceți bine aproapelui, ca să vă fie bine pe pământ, și rugați-vă pentru pacea care este amenințată, căci satana vrea război și neliniște. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”
25 septembrie 2022