Radio Maria spacer Radio Maria - O rază de lumină pentru sufletul tău! Ascultă Radio Maria Live! spacer
AcasăŞtiri200930 Octombrie: S-a incheiat sesiunea de toamna a Sinodului BRU
Frecvenţe

Bacău: 89,6 MHz

Baia Mare: 95,4 MHz

Blaj: 94,4 MHz

Oradea: 102,2 MHz

Roman: 1485 KHz - AM

Târnăveni: 87,7 MHz

Zalău: 92,5 MHz

PE TELEFON: 0315040405

Statele Unite ale Americii: tel. 17128328450

PE INTERNET: șterge spațiul gol din string-urile de mai jos înainte de accesare

winamp: http://cloudrad.io/ radiomariaromania/listen.pls

Itunes: http://cloudrad.io/ radiomariaromania/listen.m3u

window media: http://cloudrad.io/ radiomariaromania/listen.asx

quick time: http://cloudrad.io/ radiomariaromania/listen.qtl

real player: http://cloudrad.io/ radiomariaromania/listen.ram

DIGI: 12687 MHz

CABLU TV RDS-DIGI: în toate localităţile marcate pe hartă

Hartă acoperire

Eveniment
Semnează pentru obținerea de frecvență RADIO MARIA în orașul tău!

Semnează pentru obținerea de frecvență RADIO MARIA în orașul tău!

Promovare
Contact

Asociaţia Radio Maria România

Adresă:

Str. Spartacus nr. 33
410466 - ORADEA
ROMÂNIA

CIF: 22107874

Tel: +40.359.191.291

Email: contact@radiomaria.ro

Legătură
Legătură World Family of Radio Maria

S-a incheiat sesiunea de toamna a Sinodului BRU

S-a incheiat sesiunea de toamna a Sinodului BRU

În perioada 27-29 0ctombrie a.c. s-au desfășurat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major, lucrările sesiunii ordinare de toamnă a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, aceasta fiind cea de-a unsprezecea sesiune sinodală de la ridicarea Bisericii Greco-Catolice din România la rang de Biserică Arhiepiscopală Majoră.

La lucrările desfășurate în Biblioteca Facultății de Teologie Greco-Catolică din Blaj, au participat toți membrii Sfântului Sinod, astfel: Preafericirea Sa LUCIAN MUREŞAN, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică; Preasfinţia Sa VIRGIL BERCEA, Episcop eparhial de Oradea; Preasfinţia Sa FLORENTIN CRIHĂLMEANU, Episcop eparhial de Cluj-Gherla; Preasfinţia Sa ALEXANDRU MESIAN, Episcop eparhial de Lugoj; Preasfinţia Sa IOAN ŞIŞEŞTEAN, Episcop eparhial de Maramureş; Preasfinţia Sa JOHN MICHAEL BOTEAN, Episcop eparhial de St. George în Canton, Ohio (SUA); Preasfinţia Sa MIHAI FRĂŢILĂ, Episcop auxiliar de Alba Iulia şi Făgăraş, Vicar al Bucureștilor; Preasfinţia Sa VASILE BIZĂU, Episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore. Lucrările Sfântului Sinod s-au desfășurat sub președinția Preafericitului Părinte Arhiepiscop Major Lucian.

Desfășurarea lucrărilor Sinodului au fost precedate de celebrarea unui Te Deum Laudamus în Catedrala Arhiepiscopală ”Sfânta Treime”, în cuvântarea sa PS Vasile, Episcopul Curiei Arhiepiscopale Majore, încredințând lucrările grijii Preasfintei Fecioare Maria.

Pe ordinea de zi s-au regăsit teme de actualitate ale vieţii şi activităţii bisericeşti din ţară şi străinătate. S-a prezentat un raport asupra recentei întruniri a Preoților din Occident (Bologna, 12-14 octombrie 2009), întâlnire desfășurată sub președenția PS Virgil, secretar al Sinodului și responsabil sinodal cu diaspora, și s-au discutat teme referitoare la organizarea comunităților din Europa Occidentală dar și a celor din Canada sau SUA, precum și teme de organizare a vieții liturgice. Au fost analizate unele aspecte propuse din partea Comisiei Sinodale Liturgice, ca urmare a acestor propuneri, Sinodul Episcopilor stabilind norme liturgice asupra folosirii coerente a cărților liturgice, indicând care sunt variantele oficiale ale acestora pentru uz liturgic public, conform normelor de drept.

Referitor la componența și președinția Comisiilor Sinodale, Sfântul Sinod a decis cooptarea unor noi membri experți în unele Comisii, și încredințarea președenției unora dintre acestea la noi Episcopi: astfel, Preasfinția Sa Florentin este noul Președinte al Comisiei Sinodale Teologico-Istorică, iar PS Mihai, Episcop Auxiliar de București, noul Președinte al Comisiei Sinodale Liturgice.

Raporturi cu celelalte Biserici au fost și ele analizate, fiind considerate atât în realitatea lor națională cât și în cea internațională: prezentarea PS Florentin, ca participant la cea de-a 11 sesiune plenară a Comisiei internaționale de dialog teologic dintre Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, desfășurat la Pafos, în Cipru, între 16-23 octombrie a.c., fiind considerată exemplară pentru dorința sinceră de unitate între creștini.

Sinodul Episcopilor a mai analizat raportul financiar al Curiei Arhiepiscopale Majore, prezentat de Econom Pr. Dr. Ioan Mitrofan, și raportul de activitate al Romanian Greek-Catholic Association, prezentat de Președintele acesteia, Pr. Cristian Terheș, dar și un raport/solicitare a Asociației Generale a Românilor Uniți (AGRU). S-a analizat de asemenea situația concretă a Fondului „Basil Marchiș”, a propunerii Pr. Mihail Moisin (SUA), și a unui proiect de statut pentru Tribunalul Sinodului Episcopilor. S-a mai luat în considerare și tema monahismului în Biserica Greco-Catolică din România, cu referințe particulare la Ordinul Sfântului Vasile cel Mare.

Cauza de Beatificare a Episcopilor martiri morți în închisorile regimului comunist, a fost și ea tratată. Procesul de beatificare, ajuns deja în ultima sa fază, cea romană, va fi oficial deschisă la Roma, în data de 7 noiembrie 2009. Martirii greco-catolici, decedați în închisori ca urmare a prigoanei comuniste începută în anul 1948, au fost comemorați atât în cadrul celebrărilor liturgice din Catedrala Arhiepiscopală, cât și într-un particular moment de rugăciune dinaintea concluzionări lucrărilor sinodale, comemorându-se astfel împlinirea a 61 de ani de la arestarea, din noaptea de 28/29 octombrie 1984, a întregii Ierarhii greco-catolice.

S-a stabilit statutar data de desfăşurare a următoarei sesiuni ordinare a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică: 1-3 iunie 2010, la Blaj, sediul Arhiepiscopului Major.

Sursa: Arhiepiscopia Majora BRU

Caută ştire

    Avansată

Donaţii

Teledon COD SWIFT RO22XXX:

Cont Euro RO27BTRL 00504205 G52209XX

Teledon COD SWIFT BTRLRO22XXX:

Cont Dolari RO67BTRL USDCRT 00G5220901

Prin mandat poştal:

Oradea, Str. Spartacus, nr.33,cod 410466, CIF 22107874

Prin transfer bancar:

Cont Lei RO52 BTRL 0050 1205 G522 09XX

Banca Transilvania Oradea

Cu carte de credit: