Radio Maria spacer Radio Maria - O rază de lumină pentru sufletul tău! Ascultă Radio Maria Live! spacer
AcasăŞtiri20091 Octombrie: Discriminarea religioasă rămâne la ordinea de zi în practica angajatorilor la locul de muncă. Un nou caz a fost făcut public în Exeter, Marea Britanie.
Frecvenţe

Bacău: 89,6 MHz

Baia Mare: 95,4 MHz

Blaj: 94,4 MHz

Oradea: 102,2 MHz

Roman: 1485 KHz - AM

Târnăveni: 87,7 MHz

Zalău: 92,5 MHz

PE TELEFON: 0315040405

Statele Unite ale Americii: tel. 17128328450

PE INTERNET: șterge spațiul gol din string-urile de mai jos înainte de accesare

winamp: http://cloudrad.io/ radiomariaromania/listen.pls

Itunes: http://cloudrad.io/ radiomariaromania/listen.m3u

window media: http://cloudrad.io/ radiomariaromania/listen.asx

quick time: http://cloudrad.io/ radiomariaromania/listen.qtl

real player: http://cloudrad.io/ radiomariaromania/listen.ram

DIGI: 12687 MHz

CABLU TV RDS-DIGI: în toate localităţile marcate pe hartă

Hartă acoperire

Eveniment
Semnează pentru obținerea de frecvență RADIO MARIA în orașul tău!

Semnează pentru obținerea de frecvență RADIO MARIA în orașul tău!

Contact

Asociaţia Radio Maria România

Adresă:

Str. Spartacus nr. 33
410466 - ORADEA
ROMÂNIA

CIF: 22107874

Tel: +40.359.191.291

Email: contact@radiomaria.ro

Legătură
Legătură World Family of Radio Maria

Discriminarea religioasă rămâne la ordinea de zi în practica angajatorilor la locul de muncă. Un nou caz a fost făcut public în Exeter, Marea Britanie.

Discriminarea religioasă rămâne la ordinea de zi în practica angajatorilor la locul de muncă. Un nou caz a fost făcut public în Exeter, Marea Britanie.

Un nou caz de discriminare religioasă în Uniunea Europeană! Shirley Chaplin, soră medicală din Exeter, creştină, a fost forţată să accepte un transfer din postul ce îl deţinea. Transferul a fost o măsură disciplinară, decisă pe motivul că a purtat un lanţ la gât cu cruce. Conform Centrului Juridic Creştin, Shirley Chaplin,, de 54 de ani, a acceptat mutarea luni, "sub presiune", drept pentru care acum analizează oportunitatea deschiderii unui proces pe motiv de discriminare. De 30 de ani soră medicală, femeia a purtat dintotdeauna cruciuliţa la gât. Recent, şeful ei de la spital i-a cerut să renunţe la cruciuliţă. Ea a refuzat, spunând că aceasta exprimă credinţa ei creştină. Chaplin a fost ameninţată cu pedepse disciplinare pentru că violează politica privind uniforma medicală, invocându-se chiar că poartă ceva ce comportă "riscuri de sănătate" pentru ea şi pentru pacienţii ei. Ea a răspuns că cererea din partea şefului reprezintă o încălcare a drepturilor ei, şi că purtarea crucii la gât este irelevantă problemei standardelor de sănătate şi de siguranţă la locul de muncă. Un purtător de cuvânt al fundaţiei de care ţine spitalul explică faptul că purtarea cruciuliţei nu reprezintă o "cerinţă" a credinţei, şi drept urmare este o problemă legată de sănătate şi de siguranţă. Centrul Juridic Creştin o citează pe Chaplin răspunzând: "Această mostră de corectitudine politică urmăreşte marginalizarea drepturilor personale ale angajaţilor. Este o metodă mascată de secularizare şi neutralizare pentru a-i opri pe creştini să îşi exprime credinţa", informează catholica.ro

Astfel de discriminări fac obiectul aşa-zisului "martiraj verde". Tot mai prezent impregnat în conştiinţa popoarelor lumii, acest tip de martiraj se manifestă prin discriminări religioase, de sex sau de convingeri morale. Explică pr. Cristian Sabău, rector al seminarului teologic greco-catolic major din Oradea:

Pr. CRISTIAN SABĂU: "Nu există doar un singur tip de martiraj, adică acela prin moarte sângeroasă. Se vorbeşte despre un martiraj alb, al acelora care îşi duc o viaţă normală, iar martirajul lor constă în a fi fideli în fiecare zi, a lupta cu banalitatea, cu potrivniciile vieţii de zi cu zi, a lupta cu greutăţile şi crucile care se întâlnesc în mod normal de-a lungul existenţei, însă cu un profund spirit creştin. Martirajul verde este dat de noile împrejurări ale provocărilor anticreştine. Într-o societate, precum vedem tot mai des în Europa, adică lupta pentru promovarea avortului, a eutanasiei, a căsătoriei între persoane de acelaşi sex, tot mai des se întâmplă, de exemplu, ca anumiţi medici, care în numele principiilor creştine să refuze să practice avorturi, sunt daţi afară din propriile lor locuri de muncă..."

În DIRECTIVA CONSILIULUI EUROPEI din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă se arată că discriminarea bazată pe apartenenţa religioasă sau pe convingeri ompromite realizarea obiectivelor Tratatului CE. De asemenea, în document se specifică clar că orice discriminare directă sau indirectă bazată pe apartenenţa religioasă sau convingeri trebuie să fie interzisă în Comunitate. În acelaşi timp, Convenţia Europeană privind Drepturile Omului, reia aceste drepturi în articolele 9 şi 14. În DIRECTIVA CONSILIULUI EUROPEI din 27 noiembrie 2000 la articolul 11 se specifică faptul că discriminarea bazată pe apartenenţa religioasă sau pe convingeri, handicapuri, vârstă sau orientare sexuală poate compromite realizarea obiectivelor Tratatului CE, cum ar fi: un nivel al ocupării forţei de muncă şi de protecţie socială ridicat, creşterea nivelului de trai şi calităţii vieţii, coeziunea economică şi socială, solidaritatea şi libera circulaţie a persoanelor. În acest scop, orice discriminare directă sau indirectă bazată pe apartenenţa religioasă sau convingeri, handicapuri, vârstă sau orientare sexuală în domenii reglementate de prezenta directivă trebuie să fie interzisă în Comunitate. Interdicţia acestui tip de discriminare trebuie să se aplice echitabil resortisanţilor din ţări terţe, dar nu vizează diferenţele de tratament bazate pe naţionalitate şi nu aduce atingere dispoziţiilor privind intrarea şi şederea resortisanţilor din ţări terţe şi accesul lor la locurile de muncă. Convenţia Europeană privind Drepturile Omului notează, de asemenea, în articolele 9 şi 14 aceste drepturi ale persoanei umane. Articolul 9 al convenţiei declară că: 1.Orice om are dreptul la libertatea gândirii, a conştiinţei şi a religiei; acest drept include şi libertatea de a-şi schimba religia sau convingerile, libertatea de a-şi exprima singur sau împ reună cu alţii, în public sau în mod privat religia sau convingerea prin venerarea, predarea, practicarea sau respectarea acesteia; 2.Libertatea de a-şi exprima religia sau convingerile poate fi îngrădită numai prin prevederi legale şi care sunt considerate necesare într-o societate democrată în interesul siguranţei publice, pentru protecţia ordinii publice, a sănătăţii sau eticii, sau pentru protecţia drepturilor şi a libertăţilor celorlalţi indivizi. Articolul 14 declară că: drepturile şi libertăţile prevăzute în această Convenţie vor fi asigurate fără discriminare pe motive de sex, rasă, culoarea pielii, limbă, religie, opinii politice sau alte opinii, origine naţională sau socială, de asociere cu o minoritate, proprietate, naştere sau alte împrejurări.

Mutând subiectul pe tărâm românesc, Liga Pro Europa reclama discriminarea religioasă din Romania. Preşedintele Ligii, Smaranda Enache,isi manifesta ingrijorarea fata de absenta oricarui progres in predarea religiei in scolile publice din Romania si fata de structura Secretariatului de Stat pentru Culte din Ministerul Culturii si Cultelor.

Dna. SMARANDA ENACHE: "Din observaţiile organizaţiilor de drepturile omului şi observaţiile unor instituţii internaţionale, inclusiv Departamentul de Stat al SUA, care publică anual un raport privind libertatea religioasă în lume, este clar că şi în România continuă să existe cazuri de discriminare religioasă, cazuri de politici publice chiar, în care nevoile şi aşteptările minorităţilor religioase nu sunt respectate în aceeaşi măsură cu aşteptările şi nevoile majorităţii religioase. Acest lucru se manifestă atât în destinarea fondurilor publice pentru întreţinerea lăcaşelor de cult şi învăţământ, cât şi în probleme legate de retrocedări, care reprezintă chiar o problemă spinoasă. (...) Există discriminări şi în ceea ce priveşte învăţământul religios în şcolile publice, unde elevilor care aparţin cultelor minoritare din România nu le este garantat acelaşi accest la studiul religiei proprii. Am putu chiar constat texte discriminative, ofensatoare, jignitoare la adresa unor culte minoritare, neadevăruri care sunt predate copiilor care aparţin religiei majoritare."

Potrivit doamnei Smaranda, in Romania exista posibilitatea inlaturarii acestor discriminari. Totuşi, apreciază domnia sa, discriminarea pe criterii religioase in Romania "este una din discriminarile majore care se va adanci pe fondul intereselor politice".

Dna. SMARANDA ENACHE: "Suntem un popor plin de prejudecăţi. Trebuie să recunoaşte, totuşi, că între oamenii de rând există multă toleranţă şi înţelegere. Am putea să fim, totuşi, optimişti, gândinu-ne că în toate ţările postcomuniste, armonia religioasă, dar şi autonomia cultelor şi o atitudine corectă a politicienilor sau a Statului faţă de religii, au avut momente de sincopă şi momente de contradicţie. Trăim încă într-o moştenire mentalitară comunistă, în care atenţia şi respectul pentru fenomenul religios este considerat ca marginal. Formele de dialog pe care le iniţiem (n. r. Liga Pro Europa) în România pentru a pune capăt discriminării religioase nu sunt eficiente şi suntem obligaţi să recurgem, în continuare, la această presiune internaţională, în care trebuie să aducem în faţa instanţelor europene cazurile de discriminare şi să cerem sprijin pentru rezolvarea lor în afara ţării."

Ţara noastră este în vizor internaţional şi în ceea ce priveşte discriminarea minorităţilor religioase. În anul 2008, o delegatie a “Bisericilor ecumenice istorice din Transilvania”- Reformate, [Greco]Catolice, Baptiste, condusa de europarlamentarul Laszlo Tokes a reclamat Romania la Comisia Europeana si Parlamentul European pentru discriminarea “minoritatilor religioase”. Dupa o perioada de 50 de ani de persecutie institutionalizata a bisericilor in perioada comunismului ateu, libertatea religioasa este confruntata inca cu probleme nevralgice, cu toate ca Romania este membra UE de la 1 ianuarie 2007 - se atrăgea atenţia în materialul difuzat cu ocazia conferinţei. Romania a fost acuzata grav la Bruxelles in cadrul conferintei “Bisericile istorice si valorile crestine in Transilvania si dincolo de acest teritoriu” . La discuţii participa la acea vreme şi Nicolae Anuşcă, prim consilier al Arhiepiscopiei majore Greco-Catolice din Romania. In materialul difuzat atat oficialilor europeni cat si presei se afirma ca “nu s-au inregistrat imbunatatiri majore in privinta respectarii libertatilor religioase in Romania de la ultima vizita in Parlamentul European a unei delegatii ecumenice din Romania (17-18 octobrie 2005). Desi a fost promulgata legea 501/2002 privind restituirea proprietatilor bisericilor, “cu toate ca s-au facut cateva progrese, ritmul restituirilor a fost deosebit de lent si cea mai mare parte a cazurilor de restituire a proprietatilor bisericilor au ramas nerezolvate, doar sub 30% din proprietati au fost restituite si in cazul Bisericii Greco-Catolice procentul este doar de 5%”. Nicolae Anuşcă a sustinut ca “nu este vorba doar de bunuri, ci de excluderea unor categorii ale populatiei”, respectiv a credinciosilor greco-catolici. In acest sens, in documentul prezentat se anunţă un posibil punct de interes pentru ancheta Comisiei Europene. Mersul incet al reformei afecteaza direct libertatea religioasa. Cele mai notabile chestiuni sunt refuzul de a executa decizii judecatoresti definitive care stabileau drepturile de proprietate in cazul unor biserici minoritare (mai ales Greco-Catolice).

Claudiu Ardelean

Caută ştire

    Avansată

Donaţii

Teledon COD SWIFT RO22XXX:

Cont Euro RO27BTRL 00504205 G52209XX

Teledon COD SWIFT BTRLRO22XXX:

Cont Dolari RO67BTRL USDCRT 00G5220901

Prin mandat poştal:

Oradea, Str. Spartacus, nr.33,cod 410466, CIF 22107874

Prin transfer bancar:

Cont Lei RO52 BTRL 0050 1205 G522 09XX

Banca Transilvania Oradea

Cu carte de credit: